הרצאות לחברות – היזם

הרצאות לחברות
הרצאות לחברות – העובד המנהלן
January 13, 2017
הרצאות לחברות
הרצאות לחברות – המתכלל
January 27, 2017

הרצאות לחברות


S כל מנהל כיום, יכול להשתייך לאחד מארבעת הסוגים - היצרן, המנהלן, היזם או המתכלל.
המטרה של כל מנהל בסופו של דבר, היא להגיע להישגים, למצות את מירב הפוטנציאל מעובדיו וכמובן להגשים את שאיפותיו. מי הוא המנהל היזם? מדוע הוא מכונה מבעיר הדלקות וכיצד מנוהלות חברות כאשר המנהל היזם עומד בראשן?
מבעיר הדלקות הוא היזם שמנתח את הכוחות הסביבתיים במידה שהם משפיעים על החברה, הוא מנתח את נקודות העוצמה ונקודות החולשה של הארגון ואז מתווה את מסלול הפעולה שייטיב לענות על הדרישות המתחייבות מן השינויים בסביבה החיצונית.

המנהל היזם בחברה


בכל חברה, בין העובדים והמנהלים הרבים, קיים לפחות מנהל אחד יזם.
כאשר היזם מנהל הוא רק מבעיר דליקות, כל מאמציו מוקדשים אך ורק לחדשנות, להסתערות על כל מטרה הנגלית באופק הארגוני שלו.
הזמן המטורף ביותר בשבוע לדידם של הכפופים למנהל כזה, הוא בוקר יום א' היות ובמהלך סוף השבוע הוגה המנהל רעיונות חדשים ובבוקר יום א' הוא משנה קדימויות.
הוא מטיל משימות חדשות ושוכח את אלו שכבר הטיל ומצפה מן הכפיפים לו שיבצעו אותו בין רגע.
הוא מנסה לנצל את כל ההזדמנויות הניקרות בדרכו ולכן הוא מעסיק את עצמו ואת החברה באלף ואחת משימות.

כיצד מנוהלות החברות בהובלת היזם

מבעיר הדליקות אוהב אוירה של מהומה, בהילות ודחיפות ומאושר למראה אנשים שמתרוצצים לכאן ולכאן ומתאמצים להתמודד עם המשברים שחולל.
המנהלן יודע בעל פה את נהלי הפעולה התקינים ואת מעשה הניהול שלו הוא מבצע באמצעות הוראות, בדרך כלל בכתב.
על ידי גרימת משברים בחברה הוא חותר להטבעת רישומו. מבעיר הדליקות מתמלא זעם כאשר המטרות שלו אינן מושגות ואינו מגלה סבלנות להישגם מוגבלים של הזולת.
הכפיפים לומדים עד מהרה שלא כדאי לפנות אליו בבקשה לסיוע בפתרון בעיות כיוון שבמקום לנסות לאתר את המכשולים בדרך לפתרון, הוא ישנה לגמרי את המשימה ותוך כדי כך יעמיס עליהם בעיות חדשות.

תפקידו של היזם בחברה

הקצאת המשימות מטעם מבעיר הדליקות מלווה בערפול רב וחוסר בהירות. יש לו רעיון אך הוא ממאן ללבן ולפרש את הפרטים.
מלאכה זו הוא מותיר לכפופים לו. חברה המנוהלת על ידי ביורוקרט עשויה להיות סובבת סחור סחור סביב עצמה ואינה מגיעה לשום מקום. מבעיר הדליקות משנה כיוון לעיתים קרובות מדי, והכפופים לו אינם משתפים פעולה למעשה.
כישלונו של מבעיר הדליקות נובע מכך, שארגון אינו יכול לשנות כיוון ללא הרף. הכפופים למבעיר הדליקות חייבים להעמיד פנים של עסוקים בכל פעם שהוא מופיע בשטח.
הם משתדלים לנבא ולנחש מתי יופיע כדי שיוכלו להיות שם לפניו, ולאו דווקא משום שיש עבודה לעשותה, אלא כאסטרטגיה הגנתית נגד הטלת עבודה נוספת במסגרת המדיניות של "עסוקים מעל לראש".
מאחורי המטלות שמטיל מבעיר הדליקות לא מסתתרות כוונות שיבוצעו ממש, ועל כן העובדים שלו למדו כי אין להתייחס אליו ברצינות משום שתוך זמן קצר הוא ישנה את דעתו.
אך הכפופים למבעיר הדליקות למדו לדעת גם זאת, שאין לדחות את המטלות שלו על הסף מאחר שמבעיר הדליקות מזדהה עם רעיונותיו עד כדי כך שכל דחייה כוו תיראה בעיניו כדחייה אישית.

עתידה של החברה בהובלת היזם

הכפופים אינם רואים כל תועלת בניסיון לבצע ולממש את המטלות שהוגה היזם ובכל זאת אינם יכולים לסרב לקבלן.
דרך ההיחלצות שלהם היא לקבל מטלות אך לעשות מעט כדי לממשן. הם משתדלים להיראות כמשתפי פעולה מבלי שיהיו כך בפועל.
ליזם לא איכפת אם העובדים בחברה משתדלים להיראות כמשתפי פעולה מבלי שיהיו כך למעשה. לא איכפת ליזם אם המלאכה נעשית או לא, ואף לא כיצד היא נעשית, אלא אם הכל מסכימים שאכן היא צריכה להיעשות. דעתו נתונה ומבוססת על תהליך לחדשנות, ולאו דווקא לתוצאות.
לדידו של מעביר הדלקות, תכנון אין פירושו הכוונה מחייבת של הארגון למסלול מסוים. תכנון משמעותו - ניסוח רצוי.
אם יש למבעיר הדלקות תקציב, הרי שהוא בדרך כלל תקציב לא מציאותי. תכופות אין הוא יודע כלל מה קרה בשנה הקודמת, ובכל זאת מצפה לשינוי ממשי בחברה בשנה הבאה.

תפוקת החברה בהובלת היזם

בנוסף לנאמר, דעתו של היזם היא שניסוח יעדים רמים מאד הריהו אמצעי טוב להבעיר אש מתחת לכפות הרגליים של העובדים בחברה ולדרבנם לפעולה.
מבעיר הדליקות טרוד בדרך כלל ומרוכז בהזדמנות ורואה סכנות ספורות אם בכלל. בנסותו לנצל יותר מידי הזדמנויות בבת אחת הוא ממיט סכנות על הארגון.
לכאורה, יש מקום לצפות כי בארגון המנוהל על ידי היזם, תשרור אוירה של יצירתיות, אך לרב אין זה כך. היזם נוטל לעצמו את המוניטין על היצירתיות בחברה, וכל יזם אחר נראה לו כיריב מסוכן שמתחרה בו. הוא המתווה את הנתיב, משנה כיוון, גורף את ההצלחות וכל השאר הם להקת מוחאי כפיים.

הרצאות לחברות -שמעון אמסלם

כיצד ניתן לפתח יכולות מנהיגות והובלה? כיצד ניתן להפיק מקורות השראה לעובדים השונים בחברה? כל חברה צריכה לקבל כלים, להתפתח ולהתקדם.
מזמינים אתכם להשתתף בהרצאתו הסוחפת והמעצימה של שמעון אמסלם, לקבל מידע נוסף בנושא ותחומי העשרה נוספים.

Designed by Freepik