הרצאות לחברות – העובד המנהלן

הרצאות לחברות
הרצאות לחברות – העובד היצרן
January 6, 2017
הרצאות לחברות
הרצאות לחברות – היזם
January 20, 2017

הרצאות לחברות


S כל מנהל כיום, יכול להשתייך לאחד מארבעת הסוגים - היצרן, המנהלן, היזם או המתכלל.
המטרה של כל מנהל בסופו של דבר, היא להגיע להישגים, למצות את מירב הפוטנציאל מעובדיו וכמובן להגשים את שאיפותיו. מי הוא המנהל המנהלן? מדוע הוא מכונה הביורוקרט וכיצד מנוהלות חברות כאשר המנהל ההביורוקרט עומד בראשן? מנהלן הוא אדם המטפל בפרטים. הוא מאורגן היטב ובעל זכרון מעולה (או נעזר בשיטות כדי לא להסתמך על זכרונו בלבד).
עבודתו מכוונת להבטיח שהמערכת תתפקד כפי שנועדה לתפקד. המנהלן משרת את היעדים של הארגון, עוזר ומסייע להוציאם אל הפועל ואינו עסוק בהפקת התוצאות עצמן שלמענן קיים הארגון או בהגדרתן מלכתחילה. עבור המנהלן, כל מה שאינו מותר במפורש הריהו בגדר איסור.

המנהל הביורוקרט בחברה


בכל חברה, בין העובדים והמנהלים הרבים, קיים לפחות מנהל אחד ביורוקרט.
למנהלן מוכתבים הכללים שעל פיהם הוא אמור לשחק את המשחק. לעומת זאת, בניהול יעיל התנאים הם הפוכים וכל מה שאינו נאסר במפורש הריהו בגדר המותר: המנהל נוטל יוזמה, מתכנן ופועל, הוא מתווה לעצמו את הסייגים והגבולות בתחומי האפשרי והחוקי בחברה בה הוא פועל.
כאשר מבצע המנהל רק את תפקיד הביורוקרט הוא חסר מכוונות להפקת תוצאות ארגוניות. הוא אינו מפיק תוצאות ואף אינו יודע כלל כיצד מפיקים תוצאות, ולכן מצב זה עלול לפגוע בהצלחה של החברה להתקדם ולהתעצמם.

כיצד מנוהלות החברות

חברות המרבות להעסיק מנהלים ביורוקרטים, לרב פועלות רק על פי הספר.
המנהלן יודע בעל פה את נהלי הפעולה התקינים ואת מעשה הניהול שלו הוא מבצע באמצעות הוראות, בדרך כלל בכתב.
הביורוקרט משבש לעיתים קרובות את ידיו של הארגון עקב התעקשותו על ציות עיוור לכל תו ותג של הסדר הטוב, כפי שהוא מגדירו, גם כאשר חריגה ממנו היא חיונית.
היעדר ראייה רחבה, שבירת מוסכמות ועמידה נוקשה בכללים, עלולה להביא את החברה והעובדים שבה, לקיפאון וחוסר יצירתיות, מה שיביא לסופה לאחר שלב הבשלות.

תפקידו של המנהלן בחברה

מחויבותו הראשונה במעלה, ולעיתים קרובות הבלבדית, היא למימושה של תוכנית מבלי להתחשב במידת התבונה שבה או אפילו באתיקה שלה.
הכפיפים לביורוקרט בחברה משתדלים לצמצם עמו מגע משום שהוא אומר להם ללא הרף מה אסור להם לעשות, ולכן אינם נוטלים יוזמות.
אנשים העובדים תחת ביורוקרטים הם אנשי הן טיפוסיים. הם עושים בדיוק מה שאומרים להם לעשות, ואינם נוטלים יוזמות. הם לומדים לדעת כי משרותיהם בטוחות ומובטחות להם כל עוד יבואו לעבודה בזמן, יצייתו לכל התקנות ולא ישאלו יותר מדי שאלות.

כיצד לשפר את התפוקה בחברה

לעיתים עובדים בחברה מנסים "לדפוק את השיטה" מבלי שיתפסו על ידי אמירת שקר, סילוף מידע או זיוף דו"חות, כדי להוכיח לעצמם ולמנהלים כי המערכת אינה ניתנת לשליטה ולפיקוח.
הביורוקרט מעריך את עצמו על פי איכות שליטתו במערכת ועל סמך הצלחתו בביעור חריגות מנהלי פעולה תקינים וצמצום ספיקות ואי ודאות עד למינימום. כיצד ניתן לפתח יכולות מנהיגות וחזון? כיצד ניתן להפיק מקורות השראה? כל חברה צריכה לקבל כלים, ללמוד ולהתקדם. מזמינים אתכם להשתתף בהרצאתו הסוחפת והמעצימה של שמעון אמסלם, לקבל מידע נוסף בנושא ותחומי העשרה נוספים.

Designed by Freepik